Zgłoszenie incydentu medycznego

  Osoba zgłaszająca

  Zgłaszający

  Zgłaszający

  Wybierz preferowaną formę kontaktu

  Informacje o osobie, u której wystąpił incydent

  Informacje o produkcie

  Czas trwania incydentu

  od:

  do:  Uprzejmie informujemy, że podane we wniosku przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa w celu rejestracji zgłoszenia działania niepożądanego. Jednocześnie informujemy iż Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom oraz że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Podanie ww. danych jest dobrowolne.